פיגור בלוח זמנים

ברוב הפרויקטים בבניה ושיפוצים קיימים פיגורים לפעמים בולטים ולפעמים לא בלוח זמנים ובעלויות כספיות. הסיבה העיקרית לכך היא שבתחילת תכנון הפרויקט, היקף המידע שיש על הפרויקט הוא