אישור בנייה הוא הרישיון שמעניק רשות הרישוי או הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, בהתאם לחוק התכנון והבנייה, תקנותיו, ותקנים ישראלים . לפי זכויות הבנייה שנקבעו בתכנית והחלו במקום הבנייה.
היתר הבנייה הוא טופס שאליו מצורפים תכניות המבנה, מפת מדידה ואישור רשויות וגופים מוסמכים, והוא כולל את הפרטים של האחראים לבנייה , לתכנון ולפיקוח על הבנייה.

איך מקבלים אישור בנייה?

אישור בנייה היא דרישה בסיסית כדי לקבל אישור על התוכנית האדריכלית ולהתחיל בביצועה. יהיה צורך בתקשורת עם גופים שונים ואנשי מקצוע. הליך לקבל אישור יכול לקחת כמה חודשים עד שנה ורצוי להגיע אליו מוכנים מראש בכדי לקצר את התהליך.

איך מגישים בקשה לקבל אישור בנייה?

בשלב הראשון צריך להוכיח את הבעלות על השטח.

אם מדובר על ביניין משותף נדרשת חתימה של בעלי דירות על פי אחוזים משתנים על פי החוק.

השלב השני הוא להגיש לוועדה המקומית לתכנון ובנייה את טפסי הבקשה שכוללים את הפרטים של מגישי הבקשה- היזם,המהנדס,האדריכל וכו.

צריך להגיש טבלה המפרטת שטחים ושרטוט של התוספת שעליה רוצים לקבל אישור.

יהי אפשר להגיש התנגדויות לכל מישנפגע מן התוכנית,את ההתנגדות יש לוועדה המקומית לתכנון ובנייה תוך 14 יום מהתאריך האחרון של הפרסום.

ניתן להגיש ערעור תוך 30 יום בפני ועדת ערר על החלטת הוועדה המקומית.

מתי דרוש אישור בנייה?

כל עבודה בקרקע ובניין וכל שימוש בהם, רק במקרים יוצאים מן הכלל טעונים קבלת היתר בנייה. הבקשה תוגש במקרים הבאים:

הקמת בניין חדש, הריסתו או הקמתו מחדש.
כל תוספת לבניין קיים.
כל שינוי (למעט שינוי פנימי) הכולל שינויים בקירות חיצוניים, חלון חיצוני, סגירת מרפסת, חניה מקורה, סככה, גדר, פרגולה.שינוי פנימי מוגדר כשינוי אשר אינו משנה את שטחה של הדירה, אינו פוגע בקירות חיצוניים, אינו קשור לאלמנטים קונסטרוקטיביים ,אינו פוגע בצנרת משותפת, ואינו פוגע במראה.
סלילתה וסגירתה של תווית דרך.
הקמה ו/או העמדת מבנה זמני כמו משרד מכירות, מבנים ניידים, העמדת מכולה וכו'.

כמה זמן לוקח לקבל אישור בנייה?

הכנת הבקשה להגשה לוקחות מספר שבועות. חוק תכנון ובניה מחייב כי לאחר הגשת המסמכים לרשות הרישוי, עליה לתת החלטה עד 90 יום.מיום הגשת הבקשה ועד לדיון בוועדה יעברו חודשים. לאחר החלטת הועדה ובמידה שאישרה את הבקשה, יש לקחת בחשבון עד שלושה חודשים להשלמת אישור הגורמים והכנת הטפסים לסגירת התיק והוצאת ההיתר בפועל.

תהליך זה יכול לקחת בין 9 חודשים לשנה.

דרישות ותנאים בזמן הבנייה.

מותר להתחיל בעבודות בעת קבלת היתר הבנייה.

התחלת בנייה הוגדרה כהתחלת חפירות. יש להודיע לוועדה על התחלת העבודות.

עבודה צריכה להתבצע על ידי קבלנים רשומים בלבד. ביצוע עבודות על ידי קבלנים אשר אינם רשומים גורם לעבירה על החוק שאמורה לגרום להפסקת הבנייה ונקיטת הליכים משפטיים מטעמים בטיחותיים.

יש לגדר את האתר הבנייה ולהציב שלט עם פרטי המבצעים והמתכננים ולשמור על ניקיון הדרכים הציבוריים וכל רכוש ציבורי ופרטי אחר.

שרטוט הבניין חייב להיעשות בעזרת המודד המוסמך שהכין את המפה המצבית.

לאחר השלמת בניית הסקיצה יש להוציא לוועדה אישור המודד על התאמת קווי הבניין לתוכנית המאושרת.

תעודת גמר

בתום הבנייה תוגש לוועדה בקשה להוצאת תעודת גמר ואישור חיבור חשמל על ידי חברת החשמל.

מפת מדידה מעודכנת עם טופס 3 חתום על ידי מועצה מקומית, מהנדס האחראי על ביצוע שלד, קבלן רשום ועורך הבקשה.

ובסיום המפקח מאשר את הבקשה לאישור הבנייה.